Τα ταπητοκαθαριστήρια και οι άνθρωποί τους

Τα ταπητοκαθαριστήρια είναι εξειδικευμένα κέντρα για τη φροντίδα, τον καθαρισμό, την επισκευή και τη φύλαξη των χαλιών και των μοκετών. Τα χαλιά αποτελούν επένδυση και πολλές φορές χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας σε κάθε στάδιο περιποίησής τους, ανάλογα με την ποιότητα και τις προδιαγραφές κατασκευής τους. Ειδικά κάποιες κατηγορίες χαλιών (όπως τα χειροποίητα) απαιτούν πολλή προσοχή αναφορικά με τον τρόπο καθαρισμού και φύλαξής τους.

Μηχάνημα καθαρισμού χαλιών
Μηχάνημα καθαρισμού χαλιών

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, πολλά σύγχρονα ταπητοκαθαριστήρια επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους, πραγματοποιούν επιτόπιο καθαρισμό στρωμάτων και ταπετσαριών. Οι συσκευές εξελιγμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιούν για τον ξηρό καθαρισμό είναι κατάλληλες και για τον καθαρισμό στρωμάτων και ταπετσαριών. Στα στρώματα και τις ταπετσαρίες συγκεντρώνονται οι ίδιοι μικροοργανισμοί με τα χαλιά.

καθαρισμός επί τόπου
καθαρισμός επί τόπου

Το επάγγελμα του ταπητοκαθαριστή

Το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / μοκετών ορίζεται ως το σύνολο των δραστηριοτήτων που περικλείουν τον καθαρισμό, την φύλαξη και τη συντήρηση υφάνσιμων επιφανειών.

Ο καθαρισμός γίνεται σε οργανωμένους επαγγελματικούς χώρους ταπητοκαθαριστηρίων ή στο χώρο του πελάτη. Το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / μοκετών δεν καλύπτει δραστηριότητες ατόμων που αναλαμβάνουν τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και παράλληλα αναλαμβάνουν τον καθαρισμό ταπήτων / μοκετών.

Κατά την εργασία του ο καθαριστής ταπήτων / μοκετών χειρίζεται ειδικά μηχανήματα και εργαλεία, όπως επαγγελματικά πλυντήρια, ειδικές μηχανές καθαρισμού και μηχανές συσκευασίας.

Ο καθαριστής ταπήτων / μοκετών παραδοσιακά απασχολείται σε μικρές κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς, ένα ποσοστό της τάξης του 75% των επιχειρήσεων απασχολούνται 1-5 εργαζόμενοι. Η περιοδική ένταση της απασχόλησης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα. Η ανάγκη για χρήση σωματικής δύναμης δεν οδηγεί ικανοποιητικό αριθμό ατόμων στην ενασχόληση με το επάγγελμα.

Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η φύση του επαγγέλματος είναι εποχιακή αλλά το επάγγελμα δεν χαρακτηρίζεται ως εποχιακό από τον ΟΑΕΔ, με συνέπεια μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων να προσλαμβάνονται στην αρχή της περιόδου και να απολύονται με το τέλος της. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα δεν υπάρχουν για το επάγγελμα του καθαριστή ταπήτων / μοκετών.