ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΒΕΕ – Θέμα : ρυθμίσεις της ΔΕΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Η ΓΣΕΒΕΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη και τις Ομοσπονδίες σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής από την 1η Απριλίου 2016 σε νέα ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις και με χαμηλότερη προκαταβολή (10% της οφειλής), σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 29 Μαρτίου 2016, η διοίκηση της ΔΕΗ. Σήμερα πάνω από 500,000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΔΕΚΟ, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Με τη ρύθμιση αυτή, η οποία είναι προϊόν του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τη διοίκηση της ΔΕΗ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία Υπ. Παρ. Ανασυγκρότησης, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού κ. Π. Σκουρλέτη στις αρχές του περασμένου μήνα, επιτυγχάνεται μια μικρή αλλά σημαντική νίκη υπέρ των συμφερόντων των μικρών επιχειρήσεων και υπέρ της προσπάθειας τους να επιβιώσουν σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον Καλούμε τους βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους να επωφεληθούν στο μέτρο του δυνατού της ευεργετικής αυτής ρύθμισης. Ασφαλώς η ρύθμιση αυτή δεν αρκεί για την εξασφάλιση όρων βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων, και αναμένουμε από την πολιτεία αντίστοιχες παρεμβάσεις στο πεδίο των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, καθώς και ρύθμισης των κόκκινων δανείων.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών.
 2. Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες, οι Επαγγελματίες και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής: Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή): Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής, σε 18 μηνιαίες δόσεις Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών
 3. Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών. Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας – των οφειλομένων δόσεων.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Δώρο Πάσχα 2016 – Ποιοί? Πότε? Πόσα?

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα ?

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα ?

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για Το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα :

 • ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό.
 • Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις.
 • Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
 • Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα.

Παράδειγμα : Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Πάσχα

Δεν υπολογίζονται :

 • οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
 • το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Υπολογισμός του Δώρου

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666

Παράδειγμα : εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Πηγή : www.kepea.gr

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία της ιστοσελίδας μας!

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση των εργασιών, δημιουργίας του νέου μας ιστότοπου. Έγινε ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο μας και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού  συντονισμού των μελών μας. Ο ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να γίνει σημείο συνάντησης και ενημέρωσης όλων των ανθρώπων του κλάδου μας.

Οι εργασίες βελτίωσης και ενημέρωσης του περιεχομένου, του ιστότοπού μας, ξεκινούν από σήμερα κι’ όλας και θα συνεχιστούν αδιάκοπα για όλη την θητεία, του παρόντος προεδρείου. Ζητούμε από όλους εσάς την διαρκή συμπαράσταση και τις ιδέες / προτάσεις που μπορεί να έχετε. Ο δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός και θα παραμείνει έτσι για όλους όσους έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας μας και την ενδυνάμωσή της ώστε να διεκδικεί και να προασπίζει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα δικαιώματα όλων μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον καλό μας συνεργάτη, Τάσο Δροσιάδη και την Creativity Web για την άριστη συνεργασία και την εντός προθεσμίας, παράδοση του έργου (σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας) που ανέλαβε. Συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση ενός ακόμη στόχου μας.

Ακολουθεί η επιστολή του Τάσου Δροσιάδη, η οποία περιέχει και την αποκλειστική προσφορά συνεργασίας, για όποιο από τα μέλη της Ομοσπονδίας μας το επιθυμεί.

Διαβάστε την επιστολή του εδώ

Δελτίο Τύπου – CreativityWeb.gr

Αγαπητοί, πια, συνεργάτες

Μετά την επίσημη παράδοση του επίσημου ιστότοπου της Ομοσπονδίας και την εκπαίδευση του προεδρείου στις διαδικασίες διαχείρισης που έλαβε χώρα το Σάββατο 2-4-2016, θα ήθελα με την επιστολή αυτή να διατυπώσω και εγγράφως την απόλυτη ικανοποίηση αλλά και την ευχαρίστηση που είχα καθ’ όλη την διάρκεια της φάσης σχεδίασης και κατασκευής από το επίπεδο της συνεργασίας με τα μέλη του προεδρείου που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης της σχεδίασης – κατασκευής του
ιστοχώρου.

Πιο συγκεκριμένα ο επαγγελματισμός, η ευχέρεια επικοινωνίας, η ταχύτητα ανταπόκρισης και επίδοσης των σχεδιαστικών στοιχείων, η φιλική προσέγγιση αλλά και η θέληση για «μάθηση» νέων τεχνολογιών κατά την διάρκεια της κατασκευής κυμάνθηκαν όλα στα πλέον άριστα επίπεδα γεγονός που συντέλεσε και στην ποιότητα και ταχύτητα της σχεδίασης και κατασκευής συνολικά του ιστοχώρου.
Θα ήθελα να γνωρίζεται ότι και τώρα, στην μετά την παράδοση του έργου φάση, η συνεργασία μας στη βάση της συνεχούς παρακολούθησης και διαχείρισης του ιστοχώρου σε θέματα ασφαλείας, αναβαθμίσεων, προώθησης στις μηχανές αναζήτησης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων προβλημάτων θα είναι συνεχής (καλύπτεται πάντα μέσα στο ετήσιο κόστος συντήρησης-προώθησης-ανανεώσεων)
και στο άρτιο επαγγελματικό επίπεδο που ήταν η μέχρι τώρα συνεργασία μας.

Τελειώνοντας θα ήθελα να μου επιτρέψετε, μέσα από αυτό το ευχαριστήριο, να κάνω μια μόνιμη προσφορά για ΟΛΑ τα μέλη της Ομοσπονδίας σας.

Όποιο μέλος, λοιπόν, της Ομοσπονδίας σας χρειαστεί Σχεδίαση – Κατασκευή νέας Ιστοσελίδας, για όσο καιρό ο ιστοχώρος της Ομοσπονδίας υπάρχει στην διαχείριση την δική μου, θα απολαμβάνει ΠΡΟΝΟΙΑΚΗ τιμή με συνολική έκπτωση 20% επί των τιμών αγοράς τόσο στην σχεδίαση-κατασκευή όσο και στις υπηρεσίες προώθησης, ως εξής:

 • Σχεδίαση – Κατασκευή Ιστοχώρου στις προδιαγραφές του cleaningfed.gr 330 ευρώ
 • Υπηρεσίες Προώθησης στις Μηχανές αναζήτησης (SEO) -απαραίτητο- 120 ευρώΣύνολο: 450 ευρώ (Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ)

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος χρειαστεί κάτι παραπάνω από τις προδιαγραφές του cleaningfed.gr ή χρειαστεί επανασχεδιασμό υφιστάμενου ιστοχώρου, τότε η περίπτωση θα εξεταστεί ξεχωριστά αλλά ΠΑΝΤΑ στις καλύτερες τιμές της αγοράς και προνομιακά ένεκα της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση,
Τάσος Δροσιάδης (CreativityWeb.gr)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜμΕ (Ν.12, 1ο/2016)

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- Φεβρουάριος 2016 – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

(0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων)

Διαβάστε ή μεταφορτώστε το αρχείο εδώ

Ο καινούργιος μας ιστότοπος είναι στον αέρα!

Καλωσήλθατε στο Blog του CleaningFed.gr, του επίσημου ιστότοπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων  Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων.!

Στο Blog μας θα αναρτώνται όλα τα νέα μας αλλά επίσης και χρήσιμες συμβουλές, ποικίλο πληροφοριακό υλικό, ανακοινώσεις και ενδιαφέροντα άρθρα που ενδιαφέρουν τον κλάδο μας.

Μείνετε, λοιπόν, συντονισμένοι… και για να μην χάνεται ποτέ τα νέα μας, εγγραφείτε στο Newletter μας και λαμβάνετε πρώτοι τις ενημερώσεις μας στο e-mail σας!

Εγγραφείτε μέσω της παρακάτω φόρμας:

[chimpy_lite_form]