Πανελλαδική έρευνα – Πρακτικές καθαρισμού των επιχειρήσεων του κλάδου

Αγαπητοί / ες εκπρόσωποι των επιχειρήσεων καθαρισμού,

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην πανελλαδική έρευνα με θέμα τις πρακτικές καθαρισμού και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου στο πλαίσιο της δράσης «Βιώσιμες πρακτικές καθαρισμού για την προστασία των υδάτινων πόρων στην τουριστική βιομηχανία #BlueLaundries».

Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2023», με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Το ερωτηματολόγιο (έρευνα) που έχει σχεδιαστεί για την συγκέντρωση δεδομένων, για τις πρακτικές καθαρισμού, στον κλάδο είναι ανώνυμο και τα δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτής της έρευνας.

Ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 10 -15 λεπτά.

Σύνδεσμος συμμετοχής στην έρευνα για τις Πρακτικές καθαρισμού των επιχειρήσεων του κλάδου

Για να συμμετάσχετε, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο παρακάτω:

BlueLaundries e-survey

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνεισφορά σας σε αυτή την έρευνα. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα του #BlueLaundries