Ημερίδα με τη συνεργασία ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, WWF Ελλάς και Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL) της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 πμ, έλαβε χώρα στην Αίθουσα εκδηλώσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) η ημερίδα με θέμα την παρουσίαση των πορισμάτων της έρευνας της «νομικής κλινικής» στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου (Trade Law Clinic) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016.

Ημερίδα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και πολύ χρήσιμα link με τις εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα για τα θέματα των CETA, TTIP, GATS και άλλων πληροφοριών για τον ελληνικό εμπορικό χάρτη.

Τα πορίσματα της έρευνας της «Νομικής Κλινικής» στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), η WWF Ελλάς και το Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (AthensPIL) της Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Τα πορίσματα της έρευνας αφορούσαν τέσσερεις θεματικές:

  • Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ- Καναδά (CETA) και Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP): συνέπειες για το εμπόριο στην Ελλάδα
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η GATS και η Ελληνική Αγορά Υπηρεσιών
  • Γεωγραφικές ενδείξεις και διεθνές εμπόριο
  • Προστασία άγριας ζωής και διεθνές εμπόριο

Στον χαιρετισμό του, κατά την έναρξη της ημερίδας ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. Ι. Παπαργύρης σημείωσε :

Η ημερίδα διεξάγεται πιλοτικά για πρώτη φορά και αναδεικνύει σύγχρονα ζητήματα διεθνούς εμπορίου, προστασίας περιβάλλοντος, διεθνών οικονομικών εξελίξεων και συμβάσεων, ζητήματα που ακουμπούν πλέον στον πυρήνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ακόμη και της μικρής, η οποία επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από το διεθνή ανταγωνισμό.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αποτελώντας τον επιστημονικό βραχίονα της τριτοβάθμιας ομοσπονδίας  ΓΣΕΒΕΕ, έχει προχωρήσει πρόσφατα σε μια σειρά από δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια του οργανισμού τυπικά και ουσιαστικά. Στόχος είναι η διεύρυνση του επιχειρησιακού ορίζοντα τόσο της Συνομοσπονδίας, όσο και των επιχειρήσεων που εκπροσωπούμε και βρίσκονται εκτεθειμένες στο διεθνές ανταγωνισμό και τις οικονομικές εξελίξεις πανευρωπαϊκά. Με τη σημερινή ημερίδα φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια.

Η διεθνοποίηση και η φιλελευθεροποίηση που λαμβάνει χώρα στο διεθνές πλαίσιο έχει σημαντικές επιδράσεις στις επιδόσεις των κλάδων που εκπροσωπούμε, και οφείλουμε να αναπτύσσουμε τεχνογνωσία και να βελτιώσουμε το γνωσιακό υπόβαθρο των μελών και των στελεχών μας. Η ενημέρωσή μας και η εμβάθυνση για θέματα όπως η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου, η οποία προκαλεί ήδη αντιδράσεις, οι κανόνες για τη  παροχή υπηρεσιών, οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), το πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του επιχειρείν είναι ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων.

Τέλος, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα στηρίξει την ανάπτυξη συνεργασίας με την WWF Ελλάς και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ακόμα περισσότερες δράσεις σε επίπεδο θεσμικό και επιχειρησιακό διότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας αποτελεί μια φωτεινή αχτίδα και οφείλουμε στο πλαίσιο λειτουργίας του ΙΜΕ να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και να τις συνδυάσουμε με την εμπειρία της αγοράς.

Σχετικές εκθέσεις (reports):

  1. Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ- Καναδά (CETA) και Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP): συνέπειες για το εμπόριο στην Ελλάδα.
  2. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η GATS και η Ελληνική Αγορά Υπηρεσιών.
  3. Γεωγραφικές ενδείξεις και διεθνές εμπόριο.
  4. Προστασία άγριας ζωής και διεθνές εμπόριο.