ΓΣΕΒΕΕ | ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες

Η ΓΣΕΒΕΕ μας απέστειλε επιστολή με θέμα τη Συμμετοχή των ΜμΕ (ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις) στις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες.

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράξη για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις, μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις για τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι η συμμετοχή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. Οι επιδόσεις της χώρας μας εμφανίζονται να είναι σχετικά ασθενικές στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς λιγότερο από 20% των μικρών επιχειρήσεων έχει δηλώσει (έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ότι της έχει ανατεθεί δημόσιο έργο/ σύμβαση.

Το τελευταίο διάστημα, η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, αλλά και στη μείωση του φαινομένου των καθυστερημένων πληρωμών από μέρους του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα (εξόφληση αναδόχων, επιστροφή ΦΠΑ κλπ). Τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν τεθεί στο επίκεντρο των συναντήσεων με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπ. Εθνικής Άμυνας, τη Γ.Γ. Εμπορίου, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ). Παράλληλα, στις διοικήσεις των φορέων στους οποίους συμμετέχει (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ, πρώην ΟΑΕΕ κα) υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων υποψηφίων αναδόχων, και κατά προτίμηση μικρών επιχειρήσεων, με όρους που διασφαλίζουν ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον και την τοπική ανάπτυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2013 έχει τεθεί σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα για τις δημόσιες συμβάσεις ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (http://www.promitheus.gov.gr και http://www.eprocurement.gov.gr), που αναρτά τα αιτήματα δημοσίων φορέων και δέχεται ηλεκτρονικές υποβολές προσφορών, υπηρετώντας το στόχο της μεγαλύτερης διαφάνειας και εξοικονόμησης δημοσίων δαπανών. Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2016 ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νέο πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ν.4412/2Ο16), που καλύπτει ευρύ φάσμα οικονομικών συναλλαγών του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις ακόμη και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις αγνοούν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να προγραμματίζουν την παραγωγή τους και να ανταγωνίζονται ισότιμα στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ ενθαρρύνει τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις να συμμετέχουν στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, να συνεταιρίζονται και να δικτυώνονται για να πετυχαίνουν καλύτερες προσφορές αλλά και να εντοπίζουν και να μας μεταφέρουν πιθανές ατέλειες και αστοχίες του συστήματος. Στην εποχή μας, η έγκαιρη πληροφόρηση και η ανατροφοδότηση αποτελούν το σημαντικότερο ίσως συγκριτικό πλεονέκτημα για κάποιον που επιχειρεί.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ

ΓΣΕΒΕΕ – Συμμετοχή ΜμΕ σε Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες