Εξωδικαστική ρύθμιση ιδιωτικού χρέους – Θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Ενόψει της διαβούλευσης που έχει ήδη ξεκινήσει με τους θεσμούς σχετικά με την ανάγκη διαχείρισης του υψηλού όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΓΣΕΒΕΕ απέστηλε επιστολή. Η επιστολή είχε θέμα την εξωδικαστική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.  Αποδέκτες ήταν ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Αυτό έγινε με στόχο να θέσει ένα ελάχιστο πλαίσιο θέσεων και αρχών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση του σημαντικού αυτού προβλήματος. Η αντιμετώπιση του προβλήματος υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι μείζονος σημασίας. Τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όσο και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα και αποτελεί αναγκαίο όρο προκειμένου η χώρα να εισέλθει σε μια βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης.

Η ΓΣΕΒΕΕ τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (εξωδικαστική ρύθμιση) η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των χρεών που έχουν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις (τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές). Το μοντέλο που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να καλύπτει τις ειδικότερες ανάγκες  των δανειοληπτών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων απαιτείται η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη διαχείρισης χρέους, που θα λειτουργήσει συντεταγμένα και αποτελεσματικά και θα οδηγήσει σε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις. Ο ρόλος των ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία κατάρτισης και διαχείρισης ενός τέτοιου σχεδίου είναι καθοριστικός.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών