ΕΥΔΑΠ: Έως 30/9 οι αιτήσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου ισχύει το πρόγραμμα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών της ΕΥΔΑΠ.

Το πρόγραμμα προβλέπει καθορισμένο ποσό κατώτατης δόσης και αριθμό δόσεων, όπως και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων για τον οφειλέτη. Πάντως, όσοι έχουν οφειλές και δεν υπαχθούν στο διακανονισμό για ρύθμιση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, θα βρεθούν αντιμέτωποι με διακοπή, όπως υπογραμμίζει η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Η εταιρεία ΕΥΠΑΔ έχει δημοσιεύσει ένα πρακτικό κατάλογο ερωταπαντήσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτές.

Πού μπορώ να υποβάλω το αίτημά μου;

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε οποιοδήποτε από τα 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Πρόγραμμα Ευνοϊκής Ρύθμισης Οφειλών;

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο Πρόγραμμα είναι:

 • Η ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλής άνω των 60 ευρώ
 • Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ευρώ
 • Για την έγκριση της δοσιακής ρύθμισης απαιτείται η άμεση καταβολή της πρώτης από τις εγκεκριμένες δόσεις, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο διακανονισμό.

Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;

Η αίτηση δοσιακής ρύθμισης συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ
 2. Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 3. Ε9 (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ιδιοκτήτης) ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ένοικος)
 4. Αίτηση-δήλωση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτών, με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμισή τους σε δόσεις.

Επίσης:

 • Στην περίπτωση που ο αιτών έχει υπαχθεί στο Ν. 4320/15 αλλά δεν έχει αιτηθεί τη χορήγηση ΕΕΤ, απαιτείται είτε η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού υπαγωγής στο Νόμο είτε να γνωρίζει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 • Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ, απαιτείται πρόσθετα η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ στον οποίο να φαίνεται ότι του έχει χορηγηθεί ΚΟΤ.

Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω το αίτημά μου;

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Τι προβλέπει το Πρόγραμμα;

 1. Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών
 2. Απαλλαγή από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι 6 έντοκες μηνιαίες δόσεις
 3. Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων για τους δικαιούχους ΕΕΤ της ΕΥΔΑΠ, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 4. Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων για τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ της ΔΕΗ, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
 5. Δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής κατά ανώτατο μέχρι 36 έντοκες μηνιαίες δόσεις για όσους οφειλέτες δεν υπάγονται ή δεν επιλέξουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης
 6. Εξέταση ειδικών περιπτώσεων αποπληρωμής οφειλών από αρμόδια Επιτροπή ή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.

Δείτε την δημοσίευση εδώ