ΓΣΕΒΕΕ – Εγγύκλιος για τον Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής διενέργειας εκλογών

Η ΓΣΕΒΕΕ μας απέστειλε εγγύκλιο σχετικά με τον Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών των Συνδικαλιστικών Οργάνων.

Μας ενημερώνει ότι από την δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’240/22-12-2016), ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί εκλογές στις Α’βάθμιες, στις Β’βάθμιες και στις Γ’βάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις παύει να είναι Δικαστής από το αρμόδιο Δικαστήριο και αντικαθίσταται από δικηγόρο, ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, της έδρας της Συνδικαλιστικής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4446/2016 για τον Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής:

“Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, εφόσον πρόκειται για Β’βάθμιες και στις Γ’βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος (δικηγόρος) ορίζεται με αίτηση της οργάνωσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.”

Συνεπώς μετά την τροποίηση του νόμου, οι ομοσπονδίες καθώς και τα σωματεία που θα διεξάγουν στο εξής τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλουν αίτηση για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου στον Δικηγορικό Σύλλογο που έχουν την έδρα τους και όχι στα Δικαστήρια.

Δείτε την εγγύκλιο της ΓΣΕΒΕΕ εδώ

ΓΣΕΒΕΕ – Εγγύκλιος με θέμα τις ρυθμίσεις στη ΔΕΗ

Η ΓΣΕΒΕΕ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη και τις Ομοσπονδίες σχετικά με τη δυνατότητα υπαγωγής από την 1η Απριλίου 2016 σε νέα ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις και με χαμηλότερη προκαταβολή (10% της οφειλής), σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 29 Μαρτίου 2016, η διοίκηση της ΔΕΗ. Σήμερα πάνω από 500,000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΔΕΚΟ, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις.

Με τη ρύθμιση αυτή, η οποία είναι προϊόν του Προεδρείου της ΓΣΕΒΕΕ με τη διοίκηση της ΔΕΗ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία Υπ. Παρ. Ανασυγκρότησης, παρουσία του αρμόδιου Υπουργού κ. Π. Σκουρλέτη στις αρχές του περασμένου μήνα, επιτυγχάνεται μια μικρή αλλά σημαντική νίκη υπέρ των συμφερόντων των μικρών επιχειρήσεων και υπέρ της προσπάθειας τους να επιβιώσουν σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον Καλούμε τους βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους να επωφεληθούν στο μέτρο του δυνατού της ευεργετικής αυτής ρύθμισης. Ασφαλώς η ρύθμιση αυτή δεν αρκεί για την εξασφάλιση όρων βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων, και αναμένουμε από την πολιτεία αντίστοιχες παρεμβάσεις στο πεδίο των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, καθώς και ρύθμισης των κόκκινων δανείων.

ΔΕΗ

Η ΓΣΕΒΕΕ καλεί τους βιοτέχνες, επαγγελματίες και εμπόρους να επωφεληθούν στο μέτρο του δυνατού, της ευεργετικής αυτής ρύθμισης.

Δείτε την εγγύκλιο της ΓΣΕΒΕΕ εδώ