ΓΣΕΒΕΕ | Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οκτώβριος 2017.

Θέμα: Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Οκτώβριος 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οκτώβριος 2017.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) το Ευρωβαρόμετρο β’ εξαμήνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διενεργείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνιαία βάση, τα τελευταία πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία παρουσιάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο). Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της UEAPME, το οικονομικό κλίμα για τις ΜμΕ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, και εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές από την περίοδο εκδήλωσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007). Αυτή η βελτίωση του οικονομικού κλίματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανθεκτικότητα  της εσωτερικής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούν την ανάκαμψη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι κυριότερες δείκτες που επιδρούν στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος είναι οι παραγγελίες και ο κύκλος εργασιών (αυξημένη κατανάλωση). Οι κλάδοι με τον υψηλότερο βαθμό αισιοδοξίας είναι η μεταποίηση και οι κατασκευές, ένδειξη που οφείλεται στη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος.

Από τα στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο για τις ΜμΕ προκύπτει ότι παραμένουν οι αδυναμίες σχετικά με τους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων, οι οποίοι παραμένουν ασθενικοί. Επιπλέον, το χάσμα Βορρά – Νότου διατηρείται αναλλοίωτο- ίσως μάλιστα διευρύνεται οριακά, καθώς ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρίσκεται στις 82,1 μονάδες για τις χώρες του Βορρά και στις 75,5 μονάδες για τις χώρες του Νότου. Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική επίδοση που σημειώνει το μπλοκ των χωρών εκτός Ευρωζώνης και εκείνων που βρίσκονται υπό την επιρροή του «βρετανικού στέμματος», και οι οποίες συγκροτούν τον πυρήνα των υφιστάμενων των συνεπειών χωρών του Brexit (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία), καθώς για αυτές τις ο δείκτης  κλίματος ανέρχεται σε 68,2 μονάδες.

Δελτίο Τύπου UEAPME

Ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ κατακτά προ κρίσης επίπεδα με 80.2 μονάδες. Η σταθερή εσωτερική ζήτηση ενισχύει την ανάκαμψη των ΜΜΕ, συνεχίζεται όμως η επιρροή από τις αβεβαιότητες και τον αρνητικό αντίκτυπο του Brexit.

Στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η Πρόεδρος της UEAPME Ulrike Rabmer-Koller παρουσίασε το πλέον πρόσφατο Βαρόμετρο ΜΜΕ(1) στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Οι ΜΜΕ ανέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Συνεπεία τούτου, ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ ανήλθε στις 80,2 μονάδες, το υψηλότερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και η αβεβαιότητα για το Brexit μειώνει τις προσδοκίες στο ΗΒ και τις χώρες που έχουν στενούς οικονομικούς δεσμούς μαζί του. Η εμπιστοσύνη σε όλες τις περιφέρειες έχει αυξηθεί, εξακολουθεί, όμως, να υφίσταται η διαιρετική τομή βορρά – νότου. Ο κλάδος κατασκευών επωφελείται από τις αυξανόμενες επενδύσεις στην ιδιωτική κατοικία και η μεταποίηση από τη βελτιωμένη εικόνα της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τα δύο είχαν ως αποτέλεσμα θετικότερη εικόνα στον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης εξακολουθεί να συγκρατεί τις επενδύσεις.

«Το πλέον πρόσφατο Βαρόμετρό μας για τις ΜΜΕ δείχνει σημαντική βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ως προς τις διάφορες πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ – όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η απασχόληση, και οι επενδύσεις – όπου τα στοιχεία είναι σημαντικά άνω των προσδοκιών που υπήρχαν στις αρχές του έτους», δήλωσε η Πρόεδρος Ulrike Rabmer-Koller κατά την παρουσίαση του 2ου Βαρόμετρου ΜΜΕ για το 2017.

Ως προς το γιατί οι ΜΜΕ υπήρξαν μάρτυρες καλύτερων αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα, η κα Rabmer-Koller παρέπεμψε στη συνδυασμένη θετική επίδραση του σχετικά σταθερού υφέρποντος πληθωρισμού, του μειούμενου ποσοστού ανεργίας και των αυξανόμενων μισθών. «Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν σε βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών και υποστηρίζουν συνεπώς την εσωτερική ζήτηση στην οποία βασίζονται οι περισσότερες ΜΜΕ».

Τα παραδόξως θετικά αυτά αποτελέσματα είχαν επίσης αντίκτυπο και στις προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο για το οποίο οι ΜΜΕ βλέπουν συνέχιση της ανοδικής τροχιάς. Πράγματι, περισσότερες ΜΜΕ αναφέρουν υψηλότερο κύκλο εργασιών και επίσης αύξηση της απασχόλησης. «Παρ’ όλα αυτά, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να είναι αρκετά διστακτικές να επενδύσουν σε επέκταση δραστηριοτήτων, και η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του Brexit διατηρεί την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ στο ΗΒ και τις γειτονικές του χώρες σε χαμηλά επίπεδα», εξήγησε η κα Rabmer-Koller και υποστήριξε ότι «από την οπτική των ΜΜΕ, εξακολουθούμε να μη βλέπουμε μια εύρωστη ανάκαμψη».

Απευθυνόμενη στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στη σημερινή Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η κα Rabmer-Koller επεσήμανε ότι «Για να διατηρηθεί η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη και να οικοδομηθεί ένα φιλικότερο προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στην υποκίνηση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και των κανονιστικών φραγμών, και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας». Ζήτησε επίσης «Περισσότερες επενδύσεις σε δεξιότητες και υποστήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παγκοσμιοποίηση».

Κατεβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΒΕΕ για το Ευρωβαρόμετρο

Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Δελτίο Τύπου ΓΣΕΒΕΕ

Αποτελέσματα των εργασιών στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στις 23-25 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην Μπρατισλάβα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Assembly 2016), με τη συμμετοχή διεθνών και εθνικών οργανισμών, φορέων εκπροσώπησης, αξιωματούχων της ΕΕ και ειδικών εμπειρογνωμόνων από ευρωπαϊκές χώρες. Η ετήσια Γενική Συνέλευση των ΜμΕ διοργανώνεται από την προεδρεύουσα χώρα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θεμελιώδης σκοπός της είναι η ανάδειξη των επίκαιρων προβληματικών που αφορούν στην ανάλυση διάρθρωσης και ενίσχυσης πτυχών της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο (τις χώρες μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες και συνδεδεμένες χώρες).

Η ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓ Βιομηχανίας, κ. Ε. Ζαφείρη) και τον Ειδικό Απεσταλμένο SMΕ Εnvoy, κ. Ζ. Μαυρούκα. Η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εκπροσωπήθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ (τον Πρόεδρο, κ. Γ. Καββαθά και τον Γεν. Γραμματέα, κ. Γ. Κουράση) και την ΕΣΕΕ, τους μεγαλύτερους κοινωνικούς εταίρους εργοδοτών στη χώρα. Στα ειδικά εργαστήρια πολιτικής και δικτύωσης (χρηματοδότηση, δεύτερη ευκαιρία, δημιουργικές βιομηχανίες, προοπτικές διεθνοποίησης)  συμμετείχαν επιστημονικά στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στη Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του 2016, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και δεδομένα που αφορούν την κάθε χώρα διακριτά. Όπως προκύπτει από τον σύνδεσμο που αναφέρεται στο SME Perfomance Review (https://ec.europa.eu/growth/ smes/business-friendly-environment/performance- review-2016_en), οι ΜμΕ στην Ευρώπη επέδειξαν υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας για το 2015, ενώ στα επί μέρους μεγέθη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 1,6%, όπως επίσης η συμβολή τους στην απασχόληση (1,5%) και την παραγόμενη προστιθέμενη αξία (5,7%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη που αποτυπώνει τις εθνικές επιδόσεις της κάθε χώρας, διαπιστώνεται μια ξεκάθαρη διαίρεση μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης που φαίνεται να υπερβαίνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, και των χωρών της περιφέρειας στις οποίες διατηρούνται ή και επιτείνονται οι διαρθρωτικές τους αδυναμίες.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στις χώρες της περιφέρειας είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, οι μειωμένες επενδύσεις, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και η βίαιη διακοπή λειτουργίας που συνήθως συνοδεύεται από πτώχευση. Συνολικά, 200,000 αντιμετωπίζουν το φάσμα της πτώχευσης στην ΕΕ κάθε χρόνο, γεγονός που συνεπάγεται ετήσια απώλεια 1,7 εκ. θέσεων απασχόλησης.

Πηγή : ΓΣΕΒΕΕ

Δελτίο Τύπου ΓΣΕΒΕΕ – Συνάντηση με το ΔΝΤ 21/09/2016

Συνάντηση με το ΔΝΤ – Θέμα: Να θεσμοθετηθεί ο ακατάσχετος λογαριασμός και το πάγωμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα στον ΟΑΕΕ ζητά η ΓΣΕΒΕΕ.

Να υπάρξει μια συγκροτημένη και τεχνικά ολοκληρωμένη πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης και των θεσμών ώστε να διαμορφωθεί μια οριστική και αποτελεσματική ρύθμιση για τους επαγγελματίες και τα ταμεία αναμένει η ΓΣΕΒΕΕ. Το θέμα επανέφερε στην επίσημη συνάντηση με το ΔΝΤ, η οποία συμπεριελάμβανε τους κοινωνικούς εταίρους στην Ελλάδα, σήμερα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου. Η πρόταση αυτή προβλέπει την εφαρμογή του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και το πάγωμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Αν τα μέτρα αυτά, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, είχαν ληφθεί εγκαίρως στα πρώιμα χρόνια της κρίσης, είναι βέβαιο ότι θα είχαν επιφέρει σημαντικά οφέλη στα ασφαλιστικά ταμεία και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Κατεβάστε εδώ ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΒΕΕ μετά από την συνάντηση με το ΔΝΤ.

 

Δελτίο Τύπου ΓΣΕΒΕΕ – Προτάσεις για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Προτάσεις για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο κατέθεσε, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η ΓΣΕΒΕΕ.

Οι δώδεκα συγκεκριμένες προτάσεις, διατυπωμένες επί των άρθρων, είναι οι εξής:

 1.  Μείωση της ελάχιστης απαιτούμενης επένδυσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (άρθρο 5, Προϋποθέσεις υπαγωγής, να οριστεί στις 50-75,000€). Η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στα αναπτυξιακά προγράμματα και στις δημόσιες συμβάσεις παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη (11% και 18% αντίστοιχα σύμφωνα με τις μελέτες ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), και βασική αιτία είναι η παραπάνω ρύθμιση. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης, και με βάση αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να αξιολογηθούν. 

   

 2.  Απάλειψη της διάταξης που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που θα αιτηθούν την ένταξή τους στον Αναπτυξιακό Νόμο να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (άρθρο 21, παρ. 1). Αυτή η υποχρέωση αποκλείει μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων και τις απομακρύνει από την αναζήτηση βιώσιμων καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την επιχειρηματική και οργανωσιακή τους αναβάθμιση. Το επιχείρημα της αδυναμίας αξιολόγησης δεν ευσταθεί, διότι δύνανται να υιοθετηθούν αντίστοιχα κριτήρια με ΕΣΠΑ (φορολογικά και ασφαλιστικά έγγραφα, και μάλιστα αυτεπάγγελτα). Πρέπει να δοθεί τουλάχιστον μεταβατικός χρόνος προσαρμογής. 

   

 3.  Το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αξιολογείται θετικά (άρθρο 8, παρ. 5), ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις των ΜμΕ που κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης. 

   

 4.  Καθιέρωση υποχρέωσης για δημοσίευση αναπτυξιακού προγράμματος κάθε 4-5ετία. Σταθερότητα φορολογικού πλαισίου για όσο διάστημα ισχύει ο Αναπτυξιακός Νόμος για όλες τις επιχειρήσεις. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων αναπτυξιακού ως προς τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (πολλαπλασιαστής, περιφερειακή ανάπτυξη) μέσα από συνέργιες Ινστιτούτων ενδιαφερόμενων μερών, ΚΕΠΕ, Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής. Είναι θετική η πρόβλεψη δημιουργίας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (Άρθρα 70-73), που καλύπτουν ένα σημαντικό θεσμικό κενό αξιολόγησης συνεπειών από την εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών. 

   

 5.  Ένταξη στον Επενδυτικό Νόμο δικαιούχων που έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων ή της επαναλειτουργίας σχολαζουσών μονάδων εργοστασίων, ή την ένταξη αντίστοιχων περιπτώσεων σε συνεργατικά σχήματα που παράγουν τεκμηριωμένα οικονομίες κλίμακας. Δεν αρκεί η υποπερίπτωση των εξαγορών, να διευρυνθεί και στις περιπτώσεις επαναλειτουργίας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η επαναλειτουργία μιας επιχείρησης θα πρέπει να ενθαρρυνθεί είτε μέσω εξαγορών, είτε μέσα από συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις. Περιγράφεται άλλωστε στη γενική κατηγορία του στόχου του άρθρου 1.η (ενθάρρυνση συγχωνεύσεων) και πρέπει να εξειδικευτεί σε επιχειρηματικές δράσεις που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. 

   

 6.  Θα πρέπει να υπάρξει μια έξυπνη εξειδίκευση της πρότασης για χρήση των υφιστάμενων αποθεματικών ή μελλοντικών κερδών, με κίνητρο την αναλογική μείωση των φόρων επί των κερδών που αποθεματοποιούνται και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό αναπτυξιακού ταμείου (επέκταση άρθρου 5δ και προσδιορισμός δράσεων στο άρθρο 59). Προτείνεται η καθιέρωση ειδικού λογαριασμού τοποθέτησης κεφαλαίων από κέρδη χρήσης, τα οποία δε θα φορολογούνται και θα διατίθενται από ειδικό ταμείο σε αναπτυξιακούς σκοπούς μικρών επιχειρήσεων. Δράσεις του Αναπτυξιακού δύνανται να χρηματοδοτούνται από αυτό το Ταμείο, το οποίο θα μοχλεύει και χρήματα άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

   

 7.  Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 8 επιχειρήσεων για τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού, δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης αποτελεί μια αυθαίρετη πρόβλεψη, που αποτρέπει την κινητοποίηση συνεργατικών δράσεων. 

   

 8.  Πρόβλεψη δικαιώματος συμμετοχής, σε καθετοποιημένα σχήματα παραγωγής και διακίνησης και συνεργατικών σχηματισμών σε επιχειρήσεις εξαιρούμενων κλάδων ενίσχυσης (άρθρο 7), όπως σε αυτές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο και την εστίαση (ευρύτερα στον αγροδιατροφικό και τουριστικό κλάδο). Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις συμπράξεις, αλυσίδες αξίες και δικτυώσεις που δύνανται να πραγματοποιηθούν σε διαπεριφερειακό και διακλαδικό επίπεδο. 

   

 9.  Πρέπει να εκσυγχρονιστεί και όχι να υποβαθμιστεί η διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 14), καθώς και ελέγχου υλοποίησης. Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων (άρθρο 14) θα πρέπει να πληροί βασικούς κανόνες διαφάνειας και σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (έλεγχος πορείας αίτησης, αριθμός προτεραιότητας, πιθανός χρόνος ελέγχου κα). Το μητρώο αξιολογητών και ελεγκτών πρέπει να καταρτίζεται με ελάχιστα αντικειμενικά τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια επιστημονικής επάρκειας (πτυχίο, εμπειρία), διαφάνειας και αφού έχουν προηγηθεί ανοιχτές διαδικασίες κατάρτισης/ εκπαίδευσης δίχως αυτές να αυξάνουν το κόστος συμμετοχής ή να αποκλείουν ομάδες επαγγελμάτων. Προτείνεται η διεύρυνση του αριθμού αξιολογητών για λόγους διαφάνειας (άρθρο 24, 25). 

   

 10.  Η μέριμνα που λαμβάνεται για τις επενδύσεις των προηγούμενων νόμων και δύνανται να ολοκληρωθούν μέσα από συγκεκριμένες ρυθμίσεις αποτελεί θετική πρωτοβουλία (άρθρο 14), ωστόσο η χρονική έκταση των επιχορηγήσεων δημιουργεί προβλήματα ουσιαστικής κινητοποίησης της επένδυσης (το 6μηνο υλοποίησης είναι πολύ περιοριστικό). Πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων που αξιολογήθηκαν και μεταφέρθηκαν από εθνικούς νόμους σε προγράμματα ΕΣΠΑ, και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γραφειοκρατίας. 

   

 11.  Άμεση εξειδίκευση των ΚΥΑ (άρθρα 7, 29) για διασφάλιση σταθερότητας, διαφάνειας και αποτελεσματική οργάνωση των σχεδίων και χρονοδιαγραμμάτων των επενδυτών. 

   

 12.  Προσαρμογή του Νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ), ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εντασσόμενες επενδύσεις σε διαδικασίες επιτάχυνσης της υλοποίησης, τουλάχιστον ως προς το διοικητικό σκέλος αδειοδότησης (άρθρο 68).

Δείτε ολόκληρη την αξιολόγηση του Νομοσχεδίου που επεξεργάστηκε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και κατατέθηκε από το στέλεχος του Ινστιτούτου, κ. Δ. Μπίμπα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εδώ.