Εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – Μονομερής μεταβολή όρων σύμβασης

Το τελευταίο καιρό λαμβάνουμε ειδοποιήσεις από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας περί μονομερούς μεταβολής όρων σύμβασης (συνήθως: γενικοί όροι συναλλαγών) με την οποία επιχειρείται από πλευράς παρόχου, η αλλαγή της τιμής χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό συνήθως αφορά συμβόλαια που έχουν σταθερή χρέωση και λόγω της αύξησης των τιμών ρεύματος που παρατηρείται παγκοσμίως , οι πάροχοι επιχειρούν να μεταβάλλουν την συμφωνηθείσα με την επιχείρηση τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος , αυξάνοντας την έως και 300%.

Η αύξηση αυτή οδηγεί αυτόματα σε αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία είναι αδύνατο να συνοδευθεί και από αντίστοιχη αύξηση του τιμοκαταλόγου  παροχής υπηρεσιών και επομένως ζημία για την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις δεν είναι απροστάτευτες και θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να κινηθούν. Συνήθως οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπουν μεθόδους επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τέτοια θέματα , παραπέμποντάς την επιχείρηση/ καταναλωτή στην ρυθμιστική αρχή ενέργειας ή και στον συνήγορο του καταναλωτή και σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση να απευθυνθεί στα δικαστήρια. Όμως η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης/ διαχείρισης των διαφορών/διαφωνιών που προκύπτουν από τις μονομερής μεταβολές των παρόχων είναι χρονοβόρα (η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν ανταποκρίνονται άμεσα, ίσως λόγω του όγκου διαχείρισης των αιτημάτων που έχουν) με αποτέλεσμα να επέλθουν τα αποτελέσματα της μονομερούς μεταβολής και να «ζημιωθεί» η επιχείρηση από τις αυξημένες χρεώσεις.

Οι επιχειρήσεις / καταναλωτές, δεν είναι απροστάτευτοι και παράλληλα με το αίτημα που κάνουν για την εξωδικαστική διαχείριση της διαφοράς, μπορούν να ασκήσουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των δικαστηρίων με αίτημα προσωρινής διαταγής περί μη μεταβολής των όρων της σύμβασης. Η αίτηση προσωρινής διαταγής συζητείται συνήθως εντός 5 ημερών από την  κατάθεση της και η απόφαση δημοσιεύεται την επομένη της συζήτησης.

Παράδειγμα αντιμετώπισης σε ειδοποίηση από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας περί μονομερούς μεταβολής της τιμής χρέωσης εντός 30 ημερών

Μια τέτοια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε επιχείρηση του κλάδου, η οποία είχε συμβόλαιο σταθερής χρέωσης, όταν ο πάροχος την ειδοποίησε περί μονομερούς μεταβολής της τιμής χρέωσης εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, συζήτησε την αίτηση και την έκανε δεκτή, διατάσσοντας τον πάροχο να μην προχωρήσει στην μονομερή αύξηση της τιμής χρέωσης του ρεύματος και να διατηρήσει την υπάρχουσα συμφωνημένη, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών. Αν και η απόφαση δεν δεσμεύει τον δικαστή που θα συζητήσει τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν παύει να αποτελεί πρόκριμα για το δίκαιο του αιτήματος της επιχείρησης.

Πολυχρόνης Κοκκινίδης
Δικηγόρος-Διαμεσολαβητής-Διαπραγματευτής
Κιν 875 876 8520 Σταθ 875 876 8540
Σόλωνος 113 & Εμ Μπενάκη

kokkinidis@skplaw.gr
www.skplaw.gr

Επιμέλεια άρθρου: Σκλήρης Γεώργιος