Θέμα : ασφάλιση καθαριστηρίου | Διερεύνηση και Προσφορές

Οι συνάδελφοι από την βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα από το σωματείο του Κιλκίς ξεκίνησαν μία διαδικασία διερεύνησης ώστε να βρούμε συμφέρουσες προσφορές και λύσεις για την ασφάλιση καθαριστηρίου.

Γιατί δείχνει απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησής (ασφάλιση καθαριστηρίου) μας?

  • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα.
  • Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο.
  • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
  • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Μία συνηθισμένη ασφάλιση καθαριστηρίου καλύπτει :

  • Τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα και τον εξοπλισμό της επιχείρησή μας από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, της έκρηξης, της πλημμύρας, των ακραίων καιρικών φαινομένων, του σεισμού, της καταστροφής των βιτρινών και υαλοπινάκων, καθώς επίσης και από τον κίνδυνο των απεργιών, των πολιτικών ταραχών, των κακόβουλων ενεργειών κ.ά.
  • Τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό αλλά και τα χρήματά μας από τον κίνδυνο της κλοπής και της ληστείας.
  • Εμάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής μας από τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου ατυχήματος.
  • Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μετά τη ζημιά, όπως τα έξοδα πυρόσβεσης, περιορισμού της ζημίας, αποκομιδής των συντριμμάτων, καταστροφές στο κτίριο που θα προκληθούν μετά από μια κλοπή, έξοδα μεταστέγασης & φύλαξης, έξοδα μηχανικών & αρχιτεκτόνων.
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας, οι οποίες μας εξασφαλίζουν με ένα εύρος υπηρεσιών με έμφαση στην αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης Τεχνικής Βοήθειας για την αποκατάσταση ή περιορισμό της ζημιάς στην ασφαλισμένη επιχείρησή μας.
  • Την αστική μας ευθύνη απέναντι σε τρίτους. Αν άθελά μας εμείς ή το προσωπικό μας προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους (ως συνέπεια πυρκαγιάς, έκρηξης ή διαρροής νερού, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής μας ακόμη και μετά τη ζημιά όπως κάλυψη των σταθερών οργανικών μας εξόδων καθώς και την κάλυψη των καθαρών μας κερδών.

Στοιχεία προσφοράς για την ασφάλιση του καθαριστηρίου μας

Ακολουθεί αναλυτικά η προσφορά που μας έστειλε ο συνάδελφος Παναγιώτης Τριαρίδης, από το σωματείο του Κιλκίς, ώστε να αποτελέσει βάση συζήτησης και περεταίρω διερεύνησης.

Ενδεικτικό ασφαλιστήριο καθαριστηρίου

Στην παραπάνω εδεικτική προσφορά, στην κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης θα συμπεριλαμβάνεται και η επαγγελματική ευθύνη, δηλαδή η ζημιά σε προϊόντα από λάθος χειρισμό.

Παράδειγμα υπολογισμού ασφαλίστρου για το κάθε καθαριστήριο από την παραπάνω προσφορά ασφάλισης

Στην ανωτέρω προσφορά, ένα καθαριστήριο π.χ. με συνολική αξία εξοπλισμού, εγκατάστασης και προϊόντων/εμπορευμάτων 50.000 ευρώ, θα έχει ετήσιο κόστος ασφαλίστρου 144,5 ευρώ.

Συζήτηση επί του θέματος

Όποιος συνάδελφος ή σωματείο ενδιαφέρεται να εκφράσει την γνώμη του ή έχει κάποια άλλα στοιχεία προσφοράς παρακαλείται να μας τα στείλει στο email της Ομοσπονδίας μας, ώστε να αναρτηθούν εδώ και να γίνει ουσιαστικότερη και επικοδομητικότερη η συζήτηση.

 

Επιμέλεια : Σκλήρης Γιώργος