Ενημέρωση για Γενική Συνέλευση στη ΓΣΕΒΕΕ και Εκλογές στο ΒΕΑ

Τακτική Γενική Συνέλευση στη ΓΣΕΒΕΕ

Ενημέρωση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ που συνεδρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 :

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τις Ομοσπονδίες – Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και τους νόμιμα εκλεγμένους αντιπροσώπους αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, της συνομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τις ημερομηνίες Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα), στην αίθουσα Αρμονία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προεδρείο – Συγκρότηση σε σώμα
 2. Εκλογή 5-μελούς εφορευτικής επιτροπής
 3. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 1/1/2016 έως 31/12/2016. Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων 1/1/2017 έως 30/9/2017. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2016
 4. Διοκητικός απολογισμός 2016 -2017
 5. Προγραμματισμός δράσης 2017 – 2018
 6. Ομιλίες Αντιπροσώπων
 7. Συμπεράσματα – Αποφάεις συνεδρίου
 8. Ψηφοφορία για Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό

Εκλογές στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
(Αρ. Πράξης Συγκρότησης ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ: 89144/11.8.2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα αντιστοίχως, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Οι ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα είναι από 09:00 έως 19:00.

Χώροι διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, θα είναι:

 1. Το κατάστημα του Επιμελητηρίου (Ακαδημίας 18 – Αθήνα)
 2. Η αίθουσα Τύπου του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου (Ο.Α.Κ.Α. – Είσοδος Ε΄ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ, επί της Λεωφ. Σπύρου Λούη)

Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν, είναι:

 1. Για το Τμήμα Βιοτεχνών 46
 2. Για το Τμήμα Υπηρεσιών 5,

σύμφωνα με γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και την υπ’ αριθμ. 95419/6.9.2017 Υπουργική Απόφαση.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα και έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (άρθρ. 3γ παρ. 1 του Ν.2081/92, όπως ισχύει).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 • Τα μέλη του Επιμελητηρίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό μέχρι και 01-12-2016 (έχουν δηλ. συμπληρώσει 1 χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, άρθρ. 3γ παρ. 1 του Ν. 2081/92, όπως ισχύει), να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να είναι ταμειακώς ενήμερα, έως τις 23-10-2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.3 του άρθρ. 3 του Π.Δ. 52/2006, όπως ισχύει.
 • Οι ταμειακώς ενήμεροι: για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), όσοι έχουν εξοφλήσει το τέλος τήρησης Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το έτος 2016 και για φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) όσοι έχουν εξοφλήσει είτε το τέλος τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ, μέχρι και το έτος 2016 είτε έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο, μέχρι και το έτος 2016.)
 • Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. που έχουν πάνω από δυο εταίρους,
 • Οι ΕΠΕ και ΙΚΕ που έχουν πάνω από δυο εταίρους ή διαχειριστές,
 • Καθώς και όλες οι Α.Ε. και ΣΥΝΠΕ (συνεταιρισμοί), σύμφωνα με το άρθρο 3γ παρ.1(α-ι) του Ν. 2081/92, όπως ισχύει, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα), έως τις 24-11-2017, και ώρα 17:00 και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης, στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής του Β.Ε.Α.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να προσκομίσουν την αίτηση υποψηφιότητας – υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, έως 02-11-2017, στη Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, από 08:00 έως 17:00, μέσω του επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος την καταθέτει στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. Στην αίτηση, επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου, ποσού πενήντα (50) € (πλέον χαρτοσήμου 1,20 €) και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, το Τμήμα του Επιμελητηρίου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση, το συνδυασμό με τον τίτλο του, στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων, στην Εκλογική Επιτροπή.

Σημειώνεται ότι εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια (άρθ. 3γ παρ.4 του Ν. 2081/92, όπως ισχύει).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.acsmi.gov.gr (ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΕΑ 2017).

Η Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής, Χάρις Συμεωνίδου

Επιμέλεια Άρθρου : Σκλήρης Γιώργος

Στατιστική Ανάλυση στοιχείων, των καθαριστηρίων ανά τον κόσμο.

Στατιστική Ανάλυση των στοιχείων και της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο των καθαριστηρίων ανά τον κόσμο.

Την Στατιστική Ανάλυση γράφει ο συνάδελφος Παναγιώτης Τριαρίδης

Σήμερα συνάδελφοι θα σας παρουσιάσω (Στατιστική Ανάλυση) μερικά στατιστικά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες έτσι ώστε να τα συγκρίνετε με την ελληνική αγορά. Αυτά τα στοιχεία είναι καταγεγραμμένα από συζητήσεις και από σημειώσεις που έχω κρατήσει από 2 συνέδρια της CINET σε Μιλάνο (2010 ) και Παρισι (2012).

Η Γερμανία π.χ. έχει 3000 καταστήματα(καθαριστήρια) όπως περίπου και η Ελλάδα αλλά ο πληθυσμός της είναι όμως 10πλασιος από τον δικό μας με αποτέλεσμα να υπάρχει αντιστοιχία 23.824 κατοίκων ανά καθαριστήριο ενώ στην Ελλάδα αντιστοιχεί 4.350 κάτοικοι ανά καθαριστήριο. Στην Φιλανδία υπάρχουν 300 καθαριστήρια, στο Βέλγιο 800, στην Δανία 230, στην Γαλλία 8.200, στην Αγγλία 4.500, στην Ιταλία 25.000, στην Ολλανδία 750, στην Αυστρία 494, στην Σουηδία 400, στην Ισπανία 4.800, στην Πορτογαλία 1.100. Τα νούμερα αυτά είναι από στοιχεία της CINET.

Μετά από συνομιλία που είχα με τον Γερμανό εκπρόσωπο J. Wuensch μου είπε ότι πριν αρχίσει η οικονομική κρίση το 2008 στην χώρα του υπήρχαν 5.000 καταστήματα και μέσα σε 2 χρόνια έμειναν 3.000 κάτι παρόμοιο πιστεύει ότι θα γίνει και στην Ελλάδα δηλαδή κάτι αεριτζήδες που έχετε στην χώρα σας θα αποχωρίσουν. Τώρα προσπαθούν μέσα από καινούργιες υπηρεσίες όπως 24 ώρες service, οικολογικό καθάρισμα, κάθετες μονάδες (ρούχα, χαλιά, πλυντήρια όλα σε ένα) και πάλι όμως παρά αυτές τις προσπάθειες υπάρχει μείωση της δουλειάς της τάξης του 20%.

Σε συζήτηση με τον Ρώσο εκπρόσωπο Leonid Bertsev μου είπε ότι στην Ρωσία λειτουργούν 1.200 καθαριστήρια και πλυντήρια με αναλογία 1 κατάστημα ανά 100.000 κατοίκους. Τα κουστούμια τα καθαρίζουν με 11 ευρώ και το πλύσιμο ρούχων χρεώνεται με 1 ευρώ ανά kgr ρούχων. Δουλεύουν 12.000 εργαζόμενοι στα καθαριστήρια και 15.000 στα πλυντήρια. Πάντως και στην Ρωσία χρησιμοποιούν κατά 95% Περιχλωραιθυλενιο και μόλις 5% wet clean και KWL.

Ο Γάλλος αντιπρόσωπος k. Letourneur είπε ότι στην χώρα του υπάρχουν περίπου 8.200 καθαριστήρια από τα οποία το 5% είναι franchise και χρησιμοποιούν 94% Περιχλωραιθυλενιο, 3% wet και 2% άλλα όπως D5 ,και υδρογονάνθρακες . Στην αρχή είχαν μια πρακτική να ανοίγουν καταστήματα μέσα σε μεγάλα εμπορικά κέντρα αλλά μετά την οικονομική κρίση του 2008 τα περισσότερα έχουν απομακρυνθεί λόγο μεγάλου λειτουργικού κόστους . Τώρα ξεκίνησαν νέες υπηρεσίες, όπως η παράδοση στο σπίτι γιατί ο τζίρος έχει πέσει 20% με 30%.

Οι παρακάτω αριθμοί είναι οι τιμές που ίσχυαν το 2010 για το καθάρισμα ενός παντελονιού :

 • Στήν Αυστρία 5,80 ευρώ,
 • Στην Φιλανδία 8,00 ευρώ,
 • Στο Βέλγιο 4,70 ευρώ,
 • Στην Τσεχία 1,40 ευρώ,
 • Στην Δανία 6,40 ευρώ
 • Στην Νορβηγία 10,29 ευρώ
 • Στην Γαλλία 4,27 ευρώ,
 • Στην Γερμανία 4,19 ευρώ
 • Στην Αγγλία 6,11 ευρώ
 • Στην Αυστραλία 3,88 ευρώ
 • Στην Ελλάδα 4,20 ευρώ,
 • Στην Ουγγαρία 2,00 ευρώ
 • Στην Ιαπωνία 4,02 ευρώ
 • Στο Λουξεμβούργο 4,21 ευρώ,
 • Στην Ολλανδία 4,54 ευρώ
 • Στην Ιταλία 4,60 ευρώ,
 • Στην Σουηδία 7,50 ευρώ

Αν παρατηρήσετε τις τιμές βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι Β. Ευρώπη έχει τις πιο ακριβές τιμές και αυτό είναι αποτέλεσμα από τις πιο ακριβής φορολογίας που έχουν τα κράτη για τον διαλύτη PERC ( ΠΕΡΙΧΛΩΡΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ) γι αυτό σε αυτά τα κράτη δίνουν περισσότερο έμφαση στο WET CLEAN ( επαγγελματικό υγρό καθαρισμό ) , που πιστεύεται ότι θα εξελιχθεί περισσότερο τα χρόνια που ακολουθούν. Βέβαια οι μεγάλες εταιρείες χημικών ξοδεύουν πολλά λεφτά στην έρευνα και τεχνολογία τον οποίων τα αποτελέσματα θα φανούν τα προσέχει χρόνια .

Εδώ παραθέτω τα παρακάτω για να διαβάσετε τους διαλύτες που χρησιμοποιούν συνάδελφοι ανά τον κόσμο.

 • Αυστραλία 80% PERC , 5% HCS , 15% WET
 • Αυστρία 78% PERC , 15%HCS ,7% WET
 • Βέλγιο 60% PERC , 5% HCS , 25% WET
 • Τσεχία 98% PERC , 2% HCS , —- WET
 • Δανία 97% PERC , 1% HCS , 2% WET
 • Φιλανδία 84% PERC , 2% HCS , 14% WET
 • Γαλλία 95% PERC , 3% HCS , 2% WET
 • Γερμανία 65% PERC , 20% HCS , 15% WET
 • Αγγλία 96% PERC , 2% HCS , 2% WET
 • Ελλάδα 93% PERC ,3% HCS , 4% WET
 • Ιαπωνία 15% PERC , 75% HCS , 10% WET
 • Ολλανδία 80% PERC , 5% HCS , 15% WET
 • Νορβηγία 85%PERC , 15% HCS , 10% WET
 • Σουηδία 85% PERC , 5% HCS 10% WET
 • Ηνωμένες πολιτιες 80% PERC , 19% HCS , 1% WET

PERC = Περιχλωραιθυλένιο
HCS =υδρογονάνθρακες ,KWL, CO2

Βλέπετε ότι το PERC υπερισχύει των άλλων διαλυτών και δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί γιατί έχει καλύτερα αποτελέσματα στο καθάρισμα , όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι και το πιο τοξικό από τα υπόλοιπα. Πάντως το γενικό πλάνο ήταν και θα είναι η προστασία του περιβάλλοντος , που φαίνετε από τις έρευνες που κάνουν οι εταιρίες σε νέους διαλύτες και νέες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος . Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Γερμανία έχουν στα καταστήματα τους ανιχνευτή διαρροής PERC στην ατμόσφαιρα . Γι αυτό όπως ανέφερα παραπάνω σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη έχουν αυξήσει την φορολογία του PERC.

Το κόστος αγοράς ενός λίτρου PERC αλλάζει από κράτος σε κράτος . Το πιο φθηνό είναι στην Ιαπωνία που στοιχίζει 0,1 ευρω το λίτρο και το πιο ακριβό στην Σουηδία 2,53 ευρώ το λίτρο.

Κόστος PERC σε άλλα κράτη

 • Ιαπωνία : 0,10 ευρω το λίτρο
 • Δανία : 1,90 το λίτρο
 • Τσεχία : 0,99 το λίτρο
 • Αμερική : 1,41 το λιτρο
 • Νορβηγία : 1,70 το λίτρο
 • Σουηδία : 2,53 ευρώ το λίτρο

Υ.Γ. Θα προσπαθήσω να ανεβάσω στην ιστοσελίδα μας (www.cleaningfed.gr) μερικά βίντεο όπως τα τράβηξα με την κάμερα , απλώς λίγη κατανόηση γιατί είναι ερασιτεχνικά και όχι επαγγελματικά.

Τριαρίδης Παναγιώτης
Ένας ακούραστος πληροφοριοδότης

ΒΕΑ | Δελτίο Τύπου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το Β.Ε.Α ενημερώνει και υποστηρίζει τα Μέλη του, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»

Με αυξημένο ενδιαφέρον και προσδοκίες για την επιτυχία της υλοποίησης του θεσμού της ρύθμισης οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρακολούθησαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, σχετική ενημερωτική εκδήλωση στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο ανταποκρίθηκε στα αγωνιώδη αιτήματα των μελών του για εξειδικευμένη πληροφόρηση και απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα επί του νέου θεσμού. Προσκεκλημένοι, ήταν ο Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κος Φώτης Κουρμούσης και η Προϊσταμένη της Νομ. Υπηρεσίας κα Θ. Αλαμπάση.

Ο κος Κουρμούσης, έκανε αναλυτική και κατατοπιστική ενημέρωση, για τις προϋποθέσεις της υπαγωγής των επιχειρήσεων στη νέα εφαρμογή (στον εξωδικαστικό μηχανισμό) και έδωσε διευκρινίσεις σε νομικά και πρακτικά θέματα που ανακύπτουν ανά κατηγορία οφειλετών.

Κατά την εκδήλωση, ανακοινώθηκε ότι –στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4469/2017 – επίκειται η έκδοση νέας Κοινής υπουργικής Απόφασης, για μικρές επιχειρήσεις με χρέη έως 50.000 €, και στόχο την ταχύτερη ρύθμιση, με αυτοματοποιημένη διαδικασία.

Εκ μέρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, τονίστηκε η ανάγκη των επιχειρηματιών για ταχύτητα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς επίσης και για την αποκεντρωμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων τους. Σ΄ αυτό, σημαντικό ρόλο μπορεί να αναλάβει το Επιμελητήριο, ως θεσμικός εκπρόσωπός τους, που έχει τις δομές, τη γνώση και την εμπειρία για να στηρίξει τους κλάδους και τα Μέλη του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Β.Ε.Α μελετά τη δημιουργία μιας πιλοτικής υπηρεσίας, ανταποδοτικής φύσης, προς τις επιχειρήσεις – μέλη του, με αντικείμενο την υποστήριξη στη διαδικασία υπαγωγής στο μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με τη συνδρομή και του «Κέντρου Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α», που λειτουργεί στην έδρα του.

Δείτε το Δελτίο Τύπου του ΒΕΑ εδώ

Διαβάστε εδώ το νέο νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρυθμίσεων οφειλών

ΓΣΕΒΕΕ | Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οκτώβριος 2017.

Θέμα: Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις / Οκτώβριος 2017.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Το Ευρωβαρόμετρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Οκτώβριος 2017.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) το Ευρωβαρόμετρο β’ εξαμήνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διενεργείται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε εξαμηνιαία βάση, τα τελευταία πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία παρουσιάστηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο). Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της UEAPME, το οικονομικό κλίμα για τις ΜμΕ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, και εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές από την περίοδο εκδήλωσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007). Αυτή η βελτίωση του οικονομικού κλίματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανθεκτικότητα  της εσωτερικής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά, γεγονός που ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους τροφοδοτούν την ανάκαμψη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι κυριότερες δείκτες που επιδρούν στη σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος είναι οι παραγγελίες και ο κύκλος εργασιών (αυξημένη κατανάλωση). Οι κλάδοι με τον υψηλότερο βαθμό αισιοδοξίας είναι η μεταποίηση και οι κατασκευές, ένδειξη που οφείλεται στη βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος.

Από τα στοιχεία στο Ευρωβαρόμετρο για τις ΜμΕ προκύπτει ότι παραμένουν οι αδυναμίες σχετικά με τους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης και των επενδύσεων, οι οποίοι παραμένουν ασθενικοί. Επιπλέον, το χάσμα Βορρά – Νότου διατηρείται αναλλοίωτο- ίσως μάλιστα διευρύνεται οριακά, καθώς ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρίσκεται στις 82,1 μονάδες για τις χώρες του Βορρά και στις 75,5 μονάδες για τις χώρες του Νότου. Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική επίδοση που σημειώνει το μπλοκ των χωρών εκτός Ευρωζώνης και εκείνων που βρίσκονται υπό την επιρροή του «βρετανικού στέμματος», και οι οποίες συγκροτούν τον πυρήνα των υφιστάμενων των συνεπειών χωρών του Brexit (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία), καθώς για αυτές τις ο δείκτης  κλίματος ανέρχεται σε 68,2 μονάδες.

Δελτίο Τύπου UEAPME

Ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ κατακτά προ κρίσης επίπεδα με 80.2 μονάδες. Η σταθερή εσωτερική ζήτηση ενισχύει την ανάκαμψη των ΜΜΕ, συνεχίζεται όμως η επιρροή από τις αβεβαιότητες και τον αρνητικό αντίκτυπο του Brexit.

Στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η Πρόεδρος της UEAPME Ulrike Rabmer-Koller παρουσίασε το πλέον πρόσφατο Βαρόμετρο ΜΜΕ(1) στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Οι ΜΜΕ ανέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Συνεπεία τούτου, ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ ανήλθε στις 80,2 μονάδες, το υψηλότερο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί από το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και η αβεβαιότητα για το Brexit μειώνει τις προσδοκίες στο ΗΒ και τις χώρες που έχουν στενούς οικονομικούς δεσμούς μαζί του. Η εμπιστοσύνη σε όλες τις περιφέρειες έχει αυξηθεί, εξακολουθεί, όμως, να υφίσταται η διαιρετική τομή βορρά – νότου. Ο κλάδος κατασκευών επωφελείται από τις αυξανόμενες επενδύσεις στην ιδιωτική κατοικία και η μεταποίηση από τη βελτιωμένη εικόνα της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τα δύο είχαν ως αποτέλεσμα θετικότερη εικόνα στον κύκλο εργασιών και την απασχόληση. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης εξακολουθεί να συγκρατεί τις επενδύσεις.

«Το πλέον πρόσφατο Βαρόμετρό μας για τις ΜΜΕ δείχνει σημαντική βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ως προς τις διάφορες πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ – όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η απασχόληση, και οι επενδύσεις – όπου τα στοιχεία είναι σημαντικά άνω των προσδοκιών που υπήρχαν στις αρχές του έτους», δήλωσε η Πρόεδρος Ulrike Rabmer-Koller κατά την παρουσίαση του 2ου Βαρόμετρου ΜΜΕ για το 2017.

Ως προς το γιατί οι ΜΜΕ υπήρξαν μάρτυρες καλύτερων αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα, η κα Rabmer-Koller παρέπεμψε στη συνδυασμένη θετική επίδραση του σχετικά σταθερού υφέρποντος πληθωρισμού, του μειούμενου ποσοστού ανεργίας και των αυξανόμενων μισθών. «Οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν σε βελτίωση της αγοραστικής δύναμης των Ευρωπαίων καταναλωτών και υποστηρίζουν συνεπώς την εσωτερική ζήτηση στην οποία βασίζονται οι περισσότερες ΜΜΕ».

Τα παραδόξως θετικά αυτά αποτελέσματα είχαν επίσης αντίκτυπο και στις προσδοκίες για το τρέχον εξάμηνο για το οποίο οι ΜΜΕ βλέπουν συνέχιση της ανοδικής τροχιάς. Πράγματι, περισσότερες ΜΜΕ αναφέρουν υψηλότερο κύκλο εργασιών και επίσης αύξηση της απασχόλησης. «Παρ’ όλα αυτά, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να είναι αρκετά διστακτικές να επενδύσουν σε επέκταση δραστηριοτήτων, και η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του Brexit διατηρεί την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ στο ΗΒ και τις γειτονικές του χώρες σε χαμηλά επίπεδα», εξήγησε η κα Rabmer-Koller και υποστήριξε ότι «από την οπτική των ΜΜΕ, εξακολουθούμε να μη βλέπουμε μια εύρωστη ανάκαμψη».

Απευθυνόμενη στους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών θεσμών στη σημερινή Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, η κα Rabmer-Koller επεσήμανε ότι «Για να διατηρηθεί η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη και να οικοδομηθεί ένα φιλικότερο προς τις ΜΜΕ επιχειρηματικό περιβάλλον, η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στην υποκίνηση των ιδιωτικών επενδύσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και των κανονιστικών φραγμών, και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης μέσω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας». Ζήτησε επίσης «Περισσότερες επενδύσεις σε δεξιότητες και υποστήριξη των ΜΜΕ προκειμένου να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παγκοσμιοποίηση».

Κατεβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου της ΓΣΕΒΕΕ για το Ευρωβαρόμετρο

Η επιτυχία δεν κρύβεται στην ανακάλυψη αλλά στην αποκάλυψη!

Πολλές φορές έρχομαι σε επαφή με επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται σε μία αέναη αναζήτηση για την ανακάλυψη της λεγόμενης χρυσής ιδέας (επιτυχία). Της ιδέας δηλαδή που θα φέρει την επανάσταση στην αγορά και τους καταναλωτές, είτε μέσω κάποιου προϊόντος είτε υπό τη μορφή μιας υπηρεσίας, μετατρέποντας τον εμπνευστή της εν μία νυκτί, σε κροίσο!

Άραγε το μυστικό στην επιτυχία βρίσκεται στην παρθενογένεση μιας ιδέας ή στην επιτυχημένη επανεφεύρεση μιας υπάρχουσας;

Υπάρχουν γύρω μας πολλά παραδείγματα πρωτοπόρων ανθρώπων που με τις ιδέες τους κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο, διαμορφώνοντας την καθημερινότητά μας μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Κάπου εδώ ας κάνουμε μια παύση! Ξαναδιαβάστε τις τρεις πρώτες γραμμές της παραγράφου. Πολλοί από εσάς διαβάζοντας τη συγκεκριμένη πρόταση θα έφεραν στο μυαλό τους λέξεις όπως Αδερφοί Wright, Apple, Facebook κτλ. Και είναι λογικό, καθώς θεωρείτε πως η πρωτοπορία είναι συνώνυμη με εκείνο το πρόσωπο που πρώτο σκέφθηκε ή έκανε κάτι. Σωστά; Όχι πάντα!

Πρωτοπόρος μπορεί να είναι κάποιος ακόμη και όταν οι επιχειρηματικές του κινήσεις βασίζονται πάνω σε μία ιδέα ή ένα προϊόν που μπορεί να μην το έχει ανακαλύψει ο ίδιος αλλά το εξελίσσει με πραγματικά καινοτόμο τρόπο σε σημείο του να αποκτάει πλέον και την πατρότητά του. Αυτό είναι και το μυστικό για την επιτυχία μιας επιχειρηματικής ιδέας σήμερα! Σήμερα που οι εκ βάθρων καινοτόμες ιδέες, όχι μόνο είναι μετρημένες στα δάκτυλα αλλά παράλληλα έχουν και υψηλό κόστος σχεδίασης και υλοποίησης.

Όπως συμβουλεύω πολλούς επιχειρηματίες που με εμπιστεύονται, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δυνατά σημεία της επιχείρησής σας και να τα ενισχύετε ακόμη περισσότερο επενδύοντας επάνω τους χρόνο, ενέργεια και κεφάλαιο. Πιστέψτε με, στην επιχειρηματικότητα ο κορεσμός είναι άγνωστη λέξη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τομείς που μπορείτε να αναδείξετε την καινοτομία των όσων προσφέρετε πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και με το πέρας μιας πώλησης. Πολλές και μεγάλες εταιρείες παγκοσμίου αναγνωρισιμότητας αποτελούν τρανά παραδείγματα επιχειρήσεων που δεν επικεντρώθηκαν στο να ανακαλύψουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά να αποκαλύψουν νέους τρόπους για να μας τα προσφέρουν.

Ένα απλό παράδειγμα αυτής της επιχειρηματικής προσέγγισης είναι η παγκοσμίου φήμης σοκολατοβιομηχανία Ferrero.

Ο ιδρυτής της ήξερε καλά όχι μόνο τη σοκολάτα σαν πρώτη ύλη αλλά γνώριζε καλά και σαν επιχειρηματίας τα δυνατά σημεία της επιχείρησής του. Ένα από αυτά ήταν και τα περίφημα σοκολατένια αυγά που το εργοστάσιό του παρήγαγε κατά την περίοδο του Πάσχα και περιείχαν μικρά δώρα που ξετρέλαιναν τα παιδιά. Αντί λοιπόν να ψάχνει για μία χρυσή ιδέα που θα τον οδηγούσε στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος με ίσως και αμφίβολη αποδοχή από το κοινό, σκέφθηκε λίγο πιο απλά. Σκέφθηκε να παράγει σοκολατένια αυγά όχι μόνο κατά την περίοδο του Πάσχα αλλά όλο το χρόνο! Με απλά λόγια επανασύστησε στο καταναλωτικό κοινό κάτι που ήδη παρήγαγε και προσέφερε αλλά υπό ένα νέο καινοτόμο πρίσμα. Με απλά λόγια, κάποιος ανακάλυψε τη σοκολάτα, κάποιος άλλος σκέφθηκε πως θα ταίριαζε η σοκολάτα να περιέχει και φρούτα, κάποιος τρίτος αποφάσισε να της δώσει σχήμα αυγού και ο Ferrero τη μετέτρεψε σε Kinder έκπληξη. Όλοι τους καινοτόμησαν πάνω στο ίδιο αντικείμενο αλλά ο καθένας άφησε το δικό του προσωπικό στίγμα και στην ιστορία αλλά και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Αυτό ακριβώς καλείται να κάνει και ο κάθε σύγχρονος επιχειρηματίας σήμερα για να φτάσει στην επιτυχία. Να ξεφύγει από την παγίδα της ανακάλυψης και να στρέψει την προσοχή του στην αποκάλυψη. Βελτιώστε αυτά που ήδη έχετε και προσφέρετε στους πελάτες σας. Αποκαλύψτε τους νέες εμπειρίες που μπορούν να έχουν μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Αναδείξτε ένα άλλο πρόσωπο στους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί τους. Επί της ουσίας, αποκαλύψτε την επιχείρησή σας!

Θέμης Σαρανταένας (Σύμβουλος Μάρκετινγκ)
Πηγή

Απόψεις : Στράτος Βουλαμάκης – Δομή, στελέχωση και προσανατολισμός στο συνδικαλιστικό κίνημα

Το συνδικαλιστικό κίνημα Ε.Β.Ε. – Δομή, στελέχωση και προσανατολισμός

Τα τελευταία χρόνια γίνονται στην πράξη σοβαρότατες ανακατατάξεις και αλλαγές στις μορφές οργάνωσης (συνδικαλιστικό κίνημα) , λειτουργίας και εκπροσώπησης των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων στη χώρα μας. Βασικό αποτέλεσμα τους είναι ότι ενώ οι ανάγκες αύξάνονται η ανταπόκριση μειώνεται. Κύριο αίτιο γιαύτό είναι κατά τη γνώμη μου, η ρηχή και επιφανειακή ανάλυση της πραγματικότητας όπως αύτή διαμορφώνεται. Επικρατεί δηλαδή η λογική, αφού τα προβλήματα των πολιτών συνεχώς μεγαλώνουν και αγκαλιάζουν το ίδιο,συνεχώς περισσότερα επαγγέλματα και κοινωνικά στρώματα,τότε θα πρέπει να υπάρχει και ευρύτερο επίπεδο οργάνωσης και εκπροσώπησης. Αύτή η λογική οδηγεί σε μια μορφή οριζόντιου χαρακτήρα δομή και δράση. Έτσι βλέπουμε να στήνονται καθημερινά τοπικές (μεικτές) επιτροπές πολιτών γενικού πεδίου ενδιαφερόντων. Τοπικά γραφεία η παραρτήματα αξιόλογων συνδικαλιστικών φορέων όπως ΕΒΕ συνταξιούχων κ.λ.π. κι αυτά γενικού πεδίου δράσης.

Ξεκαθαρίζουμε απ’ την αρχή, παρά το ότι δέν είμαστε αντίθετοι με καμιά μορφή πάλης (σπίτι, καφενείο, καφετέρεια, χωριό, συνοικία, πόλη κ.λ.π.), η οριζόντια μορφή χωρίς κάθετες συνιστώσες, κλαδικού, θεματικού η όποιου ειδικού χαρακτήρα δέν βγατίζει. Είναι σαν να μεγαλώνουμε το τραπέζι και να μικραίνουμε τα πόδια. Μπορεί η οριζόντια οργάνωση να καλύψει ευρύτερα κοινωνικά και πληθυσμιακά στρώματα, όμως η κάθετη είναι αύτή που μπορεί να προσεγγίσει και να εκφράσει τον ίδιο λόγο του κάθε πολίτη. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά.

Η συνέχεια θα είναι πιό χαρακτηριστική.

 1. Τοπικές ή όποιου οριζόντιου και μεικτού σχήματος σαν κυρίαρχες μορφές οργάνωσης, έχουν τώρα και θα έχουν προσεχώς, μόνο κάποιες εκλάμψεις δράσης όπου θα συμπέφτει κάποιος η κάποιοι με όρεξη να δραστηριοποιούνται η θα ενσκύπτει κάπου, κάποιο ειδικο θέμα. Δεν θα έχουν ποτέ συνεκτική πορεία με συνολική ανοδική τάση.
 2. Θα έχουν παράπλευρες απώλειες’ όπως π.χ. κοινές δράσεις με τον παππά της ενορίας η τη γέννηση αντιδημάρχων σε αστικά ψηφοδέλτια.
 3. Δεν θα παράγουν στελέχη με γνώσεις προβλημάτων κλαδικού η θεματικού χαρακτήρα.

Η έλλειψη αυτή οδηγεί στην κάλυψη των θεμάτων που αγγίζουν άμεσα τον πολίτη με τη χρήση τεχνοκρατών ( λογιστών, μηχανικών, δικηγόρων κ.λ.π.). Αυτό αργά η γρήγορα οδηγεί σε μιά καθαρά ρεφορμιστική αντίληψη. Ο κύριος ρόλος του επιστήμονα είναι η συγκεκριμένη καταγραφή και αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Ο κύριος ρόλος του συνδικαλιστή, ή όποιου κοινωνικού εκπροσώπου είναι το όραμα, η υπέρβαση και η διαμόρφωση μιας άλλης καλύτερης κατάστασης. Δεν έχει καμιά δουλειά ο τεχνοκράτης επιστήμονας να αναλαμβάνει το κύριο μέρος των εισηγήσεων και των θέσεων στα συνδικαλιστικά όργανα. Σε αυτό το ρόλο, θέλοντας η όχι και άσχετα με τις προθέσεις του θα κάνει ζημιά. ( Είναι σαν τον σκορπιό του Αρκάντιν ).

Προσοχή! Σέβομαι το ρόλο και την αναγκαιότητα χρήσης των επιστημόνων.Ο σεβασμός αύτός όμως κύριο χαρακτηριστικό έχει τον σεβασμό και την αξία της επιστήμης τους, και την ικανότητά τους να την υπηρετούν σωστά. Στην υπόθεση της σύγκρουσής με το Υπουργείο Οικονομικών για τον φόρο κύκλου εργασιών ( σκληρός έμμεσος φόρος – προπομπός του Φ.Π.Α.), χρησιμοποιήσαμε θετικά την επιστημονική παρέμβαση του νομικού συμβούλου του Υπουργείου. Στην υπόθεση της ανατροπής απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας αύθημερόν (με τη μέθοδο της ταυτόχρονης εγγραφής – διαγραφής, για μεγάλη επιχείρηση που θα αποροφούσε άμεσα όλα τα διαθέσιμα κεφάλαια της 197 Α.Ν.Ε.), χρησιμοποιήσαμε άριστα και τις νομικές και τις φοροτεχνικές υπηρεσίες του Β.Ε.Α. Στην υπόθεση της σύγκρουσης με τον Πάνο Παυλόπουλο, προέδρου των Αρτοποιών, για το κύκλωμα «στάρι-αλεύρι-ψωμί» χρησιμοποιήσαμε με άριστα αποτελέσματα,αναφορές, καταγραφές και μελέτες του πολύ καλού επιστήμονα γιού του Πάνου. Όταν στα Επιμελητήρια, το εκλογικό σύστημα επέβαλε τη μορφή της “Μονομαχίας” με μονοσταυρία κ.λ.π., η δε προεκλογική κίνηση είχε χαρακτήρα με οικονομικά και νομικά θέματα, χρησιμοποιήσαμε με επιτυχία τις επιστημονικές τοποθετήσεις που είχε κάνει σαύτά τα θέματα ο καλός επιστήμονας αδερφός του αντιπάλου μας Παναγιώτη Ζερίτη. ( Παναγιώτη το αποτέλεσμα σίγουρα δεν σου άρεσε, αλλά ο αγώνας ήταν ενδιαφέρων, καθαρός και εσύ πραγματικός Ιππότης, όχι σαν μερικούς ψεύτικους που σήμερα χοροπηδάνε).

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι πάντα απλά και ίσια. Όπως στην περίπτωση της ένστασης για το Δ.Σ. της Ο.Β.Σ.Α. , όταν η χουντοδεξιά διοίκηση με την κάλυψη της κυβερνιτικής εξουσίας, κόντρα στην πραγματική πλειοψηφία των βιοτεχνών, αρνούνταν να κάνει εκλογές, ζητώντας επαναδιορισμό και περιθώριο χρόνου, για να κάνει τα γνωστά μαγειρέματα κατά τα μέχρι τότε δεδομένα. Η έκφραση δεν με ενδιαφέρει μια ήττα αν θα είναι 7-4, 8-3 ή 9-2. Δεν θέλω έναν καλό δικηγόρο, θέλω έναν ‘τρελό’ δικηγόρο, ‘πέρασε’ συνδικαλιστικά και παραταξιακά. Σίγουρα ο δικηγόρος που επιλέχθηκε ήταν απλά τολμηρός και πανέξυπνος, καθώς και η τακτική που ακολουθήσαμε. Σίγουρα όμως δεν θα πετύχαινε αν δεν υπήρχαν άνθρωποι πρόθυμοι να θυσιαστούν για το γενικότερο καλό. Τους υποβάθμισα δημόσια ενώπιον ακροατηρίου. Εκείνοι όχι μόνο το ήξεραν αλλά και το χειρίστηκαν υπεύθυνα. Αλλά μόνο εκείνοι. Σήμερα οφείλω να πώ για πρώτη φορά γραπτά και δημόσια οτι ο Ζαχαρίας Χιώτης, πρόεδρος της ομοσπονδίας του Ξύλου και ο Πέτρος Βούλγαρης, πρόεδρος της ομοσπονδίας Κουρέων-Κομμωτών, ήταν ικανότατοι συνδικαλιστές, πραγματικοί αγωνιστές, με μεγάλη προσφορά στους κοινωνικούς αγώνες. Βέβαια τίποτα δεν θα πετυχαίναμε άν δεν υπήρχε πραγματικό δίκαιο και πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα των βιοτεχνών.

Αυτό που θέλουμε να πούμε με όλα τα παραπάνω σαν γενικό κανόνα και άσχετα με τις εξαιρέσεις είναι. Θεωρούμε θετική, θεμιτή και χρήσιμη τη χρήση τεχνοκρατών και επιστημόνων σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα όμως θεωρούμε επικίνδυνη τη συμμετοχή τους απο κυρίαρχη θέση ( καθοδηγητικά, ουσιαστικά ή και διαχειριστικά) στον διοικητικό τομέα σε όλα τα επίπεδα παραγωγής πολιτικής.

Η κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα και η λαίλαπα που περνάει ο λαός δεν λύνονται με μέτρα χρηστής διοίκησης αλλά με ΥΠΕΡΒΑΣΗ.Αυτό δεν το έχουν.

Η μέχρι τώρα χρήση τους κατά τη διάρκεια της κρίσης το αποδεικνύει. Δεν πάσχουν απο τεχνικά προσόντα οι Παπαδήμος, Στουρνάρας, Βαρουφάκης, Τσακαλώτος. Κατά το “Δραγασάκειο θεώρημα” ο τετραγωνισμός του κύκλου γίνεται με τρύπες. Ετσι προκύπτουν 2 αποτελέσματα:

 1. Το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας σίγουρα μειώνεται.
 2. Εάν οι τρύπες είναι στα σωστά σημεία,και μεγέθη, ο τετραγωνισμός επιτυγχάνεται. Εσωτερικά βέβαια και χωρίς υπερβάσεις. Εάν αστοχήσουν μένει μόνο η μείωση.

Στην τρέχουσα σημερινή καταγραφή της πραγματικότητας, κατά τους οικονομικούς αναλυτές της άρχουσας προπαγάνδας ( πολιτικούς, επιστήμονες, κονδηλοφόρουςκ.λ.π.) ‘οι μακροοικονομικοί δείκτες της οικονομίας βαίνουν σταθερά βελτιούμενοι. Κατά τα βιώματα της κυρίας Μαρίας η οποία πάντα και ‘μόνο αυτή’ μου μεταφέρει ακριβείς πληροφορείες ( γι’αύτό άλλωστε πάντα τις ψάχνω), είναι μακρύς, τραχύς και συνεχώς φαρδαίνει ο δρόμος της μπατηριάς’. Η απόσταση είναι πολλή μεγάλη και τα εδάφη διαφορετικά. Κατά τη γνώμη μου, γέφυρα που δήθεν επιχειρούν κάποιοι είναι αδύνατον να στηθεί. Οι θεαματικοί τσακωμοί που παρακολουθούμε είναι για να επιλεγεί ο “καταλληλότερος” που θα μας κρεμάσει απ΄αυτή. Η υπέρβαση είναι ‘εκ των ουκ άνευ’. Αύτή η αναγκαία υπέρβαση δεν μπορεί να γίνει απο χαζοχαρούμενους λαγούς, ούτε από ρολίστες της πολιτικής, ούτε απο μεθοδολόγους της αρπαχτής τύπου καγκελοκρεμάστρες, ούτε φυσικά απο σφαζοκράτορες και μαυροτσαμπουκάδες.

Η υπέρβαση μπορεί και πρέπει να γίνει απο ανθρώπους που βάζουν τους εαύτούς τους στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, που είναι σε θέση να περιφρουρήσουν τη δράση τους και έχουν καθαρό στόχο να σπάσουν τις ρίζες των πολιτικών που δημιουργούν αύτή την κατάσταση.Υπέρβαση όχι μεταφυσική, αλλά καθαρά ανθρώπινη, τέτοια που μόνο η σωστή εφαρμογή του Διαλεχτικού Υλισμού και η αξιοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, αντικειμενικά και υποκειμενικά μπορεί να πετύχει.

Αύτό που γίνεται σήμερα μετην στατική και βάσει πτυχίου χρήση των επιστημόνων σε διοικητικές θέσεις, είτε τυπικά, είτε ουσιαστικά, δεν είναι απλά κατάχρηση αλλά ουσιαστικά μηχανιστική παράφραση της βασικής αρχής, ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση.

Όπως έλεγε ο θείος Ιγνάτης στο φούρνο της Κομμούνας “το καλό ψωμί μόνο στην πλασταριά πλάθεται, αν όμως δεν προσέξεις στο ψήσιμο μπορεί και να το κάψεις”.

Αθήνα 27-9-2017, Στράτος Βουλαμάκης  (Διατέλεσε: πρόεδρος Ομοσπονδίας Καθαριστηρίων, πρόεδρος Ο.Β.Σ.Α., γραμματέας Β.Ε.Α., μέλος Δ.Σ.της ΓΣΕΒΕΕ)