Πωλείται μεταχειρισμένο, συσκευαστικό μηχάνημα χαλιών, με αυτόματο μέτρημα και απορρόφηση. Είναι αναβαθμισμένο. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 6906461963, Δανεζης Κωνσταντίνος.