Δωδεκάμηνη επιδότηση μισθού έως 360 ευρώ τον μήνα θα δίνει ο ΟΑΕΔ για κάθε πρόσληψη επιδοτούμενου ανέργου σε μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10 άτομα. Σύμφωνα με την απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Γ. Χουλιαράκη και Ρ. Αντωνοπούλου που πήρε ΦΕΚ ( (391/10-11-17), το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση της εργασίας που θα προκηρυχθεί, θα «καλύψει» την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».

ΟΑΕΔ : Κατάρτιση δύο ξεχωριστών προγραμμάτων απασχόλησης με επιδότηση μισθού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποφάσισε την τροποποίηση της με αριθμό 72/3/26-01-2016 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 357/07/09-02-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 455/Β’/24-02-2016) και η κατάρτιση δύο ξεχωριστών προγραμμάτων Απασχόλησης με επιδότηση μισθού, εκ των οποίων:

  1. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό άνω των είκοσι (20) θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου εντάσσονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Καν. 651/2014) με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» και
  2. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου εντάσσονται στο Κανονισμό de minimis (Καν.1407/2013) με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών», ως εξής:

Δείτε την απόφαση  για τα προγράμματα