Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων  Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων

Ποιοι είμαστε

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων  Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων των κλάδων που εκπροσωπεί. Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα των κλάδων,  ενώ παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή της εμπορικής δραστηριότητας. 

Ποιους εκπροσωπούμε

Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα, διατηρούν δηλαδή  στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια, σιδερωτήρια, πλυντήρια, βαφεία και κάθε άλλο συναφές επάγγελμα και εδρεύουν σε ολόκληρη την επικράτεια με γεωγραφική εμβέλεια νομού. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται μέλη και σωματεία που ασκούν τη δραστηριότητα τους και έχουν μέλη από τρεις (3) όμορους νομούς.

Που συμμετέχουμε

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων Βαφείων και συναφών επαγγελμάτων έχει συνεργαστεί κατά καιρούς για διάφορα ζητήματα του κλάδου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΛΚΕΔΕ (Ελληνικό Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού) και την ΕΤΑΚΕΙ (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης & Ινών).

Το 1977 δημιουργήθηκε ο Πανελλήνιος Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Στεγνοκαθαριστηρίων, ο οποίος λειτούργησε έως το 2011, έχοντας το χαρακτήρα αυτόνομου μαζικού οργάνου που συνεργαζόταν με την Πανελλήνια Ομοσπονδία.

Από το 2000 μέχρι το 2013 η Ομοσπονδία ήταν μέλος της GINETEX, της παγκόσμιας οργάνωσης ετικετοποίησης. Ήταν υπεύθυνη για την διαχείριση των ετικετών σήμανσης που τοποθετούνταν στα ρούχα όλης της Ελλάδας και μέχρι το 2014 ήταν κατοχυρωμένα στο υπουργείο εμπορίου.

Η αποστολή και οι γενικές επιδιώξεις μας

Οι σκοποί (αποστολή) της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει  :

 1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδηρωτηρίων και συναφών επαγγελμάτων, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων για τη προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

Οι κυριότερες δράσεις μας και προτεραιότητες μας

Η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Στεγνοκαθαριστηρίων Ταπητοκαθαριστηρίων Πλυντηρίων Σιδερωτηρίων  Βαφείων Επαγγελμάτων και συναφών επαγγελμάτων είναι μια κλαδική Ομοσπονδία που έχει αναπτύξει και αναπτύσσει  αρκετές πρωτογενείς δράσεις που απορρέουν από το συνδικαλιστικό της ρόλο. Εκτός από τις τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από την πλειοψηφία των ομοσπονδιών και αφορούν την υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εσωτερικής τους οργάνωσης και την οργανωτική τους ενδυνάμωση,  η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχει ορίσει για τα επόμενα έτη τις προτεραιότητες  παρέμβασής της και έχει προγραμματίσει δράσεις στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 • Παρεμβάσεις για την ενίσχυση και υποστήριξη της -σε μικρή κλίμακα- δυναμικής επιχειρηματικότητας των μελών της
 • Ανάπτυξη και εδραίωση της συνεργασίας με άλλες ΟΕΒΕ & φορείς ΜμΕ
 • Ισχυροποίηση των δεσμών της με την ΓΣΕΒΕΕ και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που μπορεί να λάβει από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ
 • Διοργάνωση ημερίδων & ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με τις εξελίξεις και τα μέτρα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τις επαγγελματικές άδειες, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.
 • Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της με την ανάληψη δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης
 • Εκπαίδευση και την επιμόρφωση των μελών της σε τομείς που άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.