Στεγνοκαθαριστήριο

Οι υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων και χαλιών είναι μια διαρκής καταναλωτική ανάγκη η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Η ζήτηση των υπηρεσιών του κλάδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συχνότητα / επαναληψημότητα  των πελατών που δίνουν τα χαλιά ή τα ενδύματα τους προς πλύσιμο καθαρισμό, συντήρηση φύλαξη και περιποίηση.

Μηχάνημα καθαρισμού χαλιών

Το μεγαλύτερο μέρος των εταιριών του κλάδου είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου 3.300 εταιρίες εκ των οποίων, το μεγαλύτερο μέρος είναι στεγνοκαθαριστήρια σε ποσοστό 70%. Ο αριθμός των απασχολούμενων στους κλάδους είναι αρκετά μεγάλος καθώς απασχολούνται συνολικά πάνω από 8.500 εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες – αυτοαπασχολούμενοι.

Κρεμάστρες

Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τις εταιρίες του κλάδου είναι μοιρασμένες μεταξύ των στεγνοκαθαριστηρίων και ταπητοκαθαριστηρίων, αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,2% του ΑΕΠ.

epi-topou-katharismos

Η oοικονομική κρίση που διανύει η χώρα τα τελευταία χρόνια και η δραματική μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ωστόσο, η ανάγκη για καθαρισμό ενδυμάτων και ταπήτων δεν μπορεί να εξαλειφθεί αφού η καθαριότητα των χώρων δεν είναι μόνον θέμα αισθητικής και πολιτισμού αλλά κυρίως υγείας.


 •  

Γνωρίστε τους κλάδους της Ομοσπονδίας μας...

Η νομοθεσία που διέπει τον κλάδο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τη βασική νομοθεσία που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία ταπητοκαθαριστηρίων :

 • Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) – Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων -άρθρο 10- χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας.
 • Κ.Υ.Α. ΗΠ. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 33213/20-3-2003) – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Υ.Α. 13727/724(ΦΕΚ.1087Β/5-8-2003) – Κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθμό όχλησης
 • Κ.Υ.Α. Φ.15/ΟΙΚ.1589/104(ΦΕΚ 90Β/30-1-2006) – Μέτρα πυροπροστασίας στις δραστηριότητες του Ν.3325/2005

Αντίστοιχα παρουσιάζεται και η βασική νομοθεσία που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία στεγνοκαθαριστηρίων :

 • Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α/11-3-2005) – Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων-άρθρο 10 χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας
 • Κ.Υ.Α. ΗΠ. 11014/703/Φ104(ΦΕΚ 33213/20-3-2003) – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
 • Κ.Υ.Α. ΗΠ. 15393/2332/2002(ΦΕΚ Β 1022) – Κατάταξη δραστηριοτήτων-έργων σε κατηγορίες
 • Υ.Α. 13727/724(ΦΕΚ.1087Β/5-8-2003) – Κατάταξη δραστηριοτήτων σε βαθμό όχλησης
 • Υ.Α.Φ15/ΟΙΚ.7815/615(ΦΕΚ 542Β/22-4-2005) – Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασιών χορήγησης αδειών και λειτουργίας
 • Κ.Υ.Α. Φ.15/ΟΙΚ.1589/104(ΦΕΚ 90Β/30-1-2006) – Μέτρα πυροπροστασίας στις δραστηριότητες του Ν.3325/2005