Η ΓΣΕΒΕΕ μας απέστειλε εγγύκλιο σχετικά με τον Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια εκλογών των Συνδικαλιστικών Οργάνων.

Μας ενημερώνει ότι από την δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’240/22-12-2016), ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής που διενεργεί εκλογές στις Α’βάθμιες, στις Β’βάθμιες και στις Γ’βάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις παύει να είναι Δικαστής από το αρμόδιο Δικαστήριο και αντικαθίσταται από δικηγόρο, ορισμένο από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, της έδρας της Συνδικαλιστικής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν. 4446/2016 για τον Πρόεδρο Εφορευτικής Επιτροπής:

“Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, εφόσον πρόκειται για Β’βάθμιες και στις Γ’βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος (δικηγόρος) ορίζεται με αίτηση της οργάνωσεις από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.”

Συνεπώς μετά την τροποίηση του νόμου, οι ομοσπονδίες καθώς και τα σωματεία που θα διεξάγουν στο εξής τις αρχαιρεσίες τους, θα υποβάλουν αίτηση για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου στον Δικηγορικό Σύλλογο που έχουν την έδρα τους και όχι στα Δικαστήρια.

Δείτε την εγγύκλιο της ΓΣΕΒΕΕ εδώ